Label x Vui

Bộ sưu tập 'TỪ LÁY'

"TỪ LÁY" - những từ có các tiếng na ná như nhau hoặc lặp đi lặp lại, khi nói vừa thấy rõ mồn một hình ảnh lại vừa ríu rít thanh âm⁣ ⁣

__

'Reduplication' collection

"Reduplication" - chit-chats, blah-blahs that repeat parts or the whole words for mish-mash meanings and sing-song sounds⁣ ⁣