lonlen_black_socks

120.000₫

Lỏn lẻn: [nói cười] có vẻ bẽn lẽn, xấu hổ ⁣⁣  ⁣

Tất trong bộ sưu tập "Từ láy - Reduplication" - hợp tác đầu tay giữa Label và Vui

Black socks in "Từ láy - Reduplication" - the debut collaboration between Label and Vui