nghenhngang_black_pouch

Sold out
180.000₫ 200.000₫

Nghênh ngang: [làm việc gì hay để đồ đạc] choán chỗ, gây trở ngại/ bất chấp quy định, trật tự⁣⁣ ⁣

Túi nhỏ trong bộ sưu tập "Từ láy - Reduplication" - hợp tác đầu tay giữa Label và Vui

Black pouch in "Từ láy - Reduplication" - the debut collaboration between Label and Vui

__

Dimension |cm|
Width 10 x Length 10 x Height 2,5