tungtang_red_socks

120.000₫

Tung tăng: [động tác] đi từ chỗ này sang chỗ kia với vẻ vui thích⁣

Tất trong bộ sưu tập "Từ láy - Reduplication" - hợp tác đầu tay giữa Label và Vui

Red socks in "Từ láy - Reduplication" - the debut collaboration between Label and Vui