xenhxang_black_top

320.000₫

Xênh xang: [ăn mặc] bảnh bao/ điệu bộ tự tin⁣⁣⁣ ⁣⁣

Áo phông trong bộ sưu tập "Từ láy - Reduplication" - hợp tác đầu tay giữa Label và Vui

⁣⁣Black t-shirt in "Từ láy - Reduplication" - the debut collaboration between Label and Vui⁣⁣⁣ 

__

Material
100% Cotton
Dimension |cm|
For Female:
Size S: Width 44 x Length 56 ~ 43kg - 50kg
Size M: Width 47 x Length 59 ~ 53kg - 60kg
For Male:
Size L: Width 51 x Length 67 ~ 63kg - 70kg
Size XL: Width 54 x Length 72 ~ 73kg - 80kg